بلوک اعصاب میانی (کمری)

این روش یک عمل تشخیصی برای شناسایی مفصل فاست کمری منشأ درد، می‌باشد. مفاصل فاست، مفاصل بین مهره‌ های ستون فقرات هستند. این مفاصل امکان خم شدن، چرخیدن و انعطاف به ستون فقرات می‌بخشد. بنابراین در موارد بیماری، التهاب و آرتروز این مفاصل بیمار در هنگام غلت خوردن در خواب، نشستن و ایستادن طولانی درد در کمر داشته و احساس خشکی صبحگاهی در ناحیه کمری دارد گاهی درد بیمار با خم شدن به جلو بدتر میشود.

 

برای درمان این دردها درصورتیکه دارو و روشهای دیگر موثر نباشد بلوک عصبی پیشنهاد میشود کهبه روش زیر بدون نیاز به بیهوشی و برش جراحی انجام میشود.

 

آماده شدن برای تزریق

بیمار به شکم بر روی تخت دراز می‌کشد. فوق تخصص درد ماده بی‌ حسی موضعی تزریق می نماید تا پوست و بافت‌های اطراف مفصل فاستی که مظنون به عامل درد است، بی ‌حس شوند.

تزریق ماده حاجب

پس از بی‌ حس شدن بافت‌ها، فوق تخصص درد سوزنی وارد پوست می‌نماید. سوزن به دقت به سمت مفصل فاست هدایت می‌شود. پزشک ماده حاجب را از طریق سوزن تزریق می‌نماید. این کار به پزشک امکان می‌دهد تا به کمک دوربین مخصوصی به نام فلوروسکوپ (دستگاه تصویر برداری) این ناحیه را به خوبی مشاهده نماید. با استفاده از فلوروسکوپ موقعیت نوک سوزن تعیین می‌شود.

تزریق بی ‌حسی

پس از تأیید موقعیت مناسب سوزن، پزشک سرنگ حاوی داروی بی ‌حسی را وصل میکند. این دارو از طریق سوزن به عصب‌های کوچکی به نام اعصاب میانی میرسد. این عصب ها سیگنال‌ها را از مفاصل فاست دریافت و انتقال می‌دهند. ماده بی ‌حسی انتقال احساس از این عصب ها را مهار میکند.

پایان درمان

در صورتی که تزریق موقتاً باعث از بین رفتن درد بیمار شده باشد، ممکن است پزشک بی ‌حسی طولانی اثر تزریق نماید. در صورتی که تزریق موقتی درد را برطرف نکند، ممکن است پزشک مفصل فاست مجاور را آزمایش کند. در صورتی که درمان موفق باشد ممکن است به شما توصیه شود عملی به نام ابلیشن فرکانس رادیویی یا همان عصب کشی با امواج رادیو فرکوئنسی (RF) انجام دهید تا ماندگاری برطرف شدن درد بیشتر باشد.

بلوک اعصاب میانی (گردن)

یکی از درمانهای موفق و موثر آرتروزهای گردنی و سردردها و دردهای شانه، ناشی از آرتروز مهره های گردن که بدون نیاز به بیهوشی و برش جراحی انجام میشود بلوک اعصاب میانی (گردن) میباشد. بلوک اعصاب میانی به تزریق داروی بی حسی گفته میشود که اعصاب میانی را هدف قرار می دهد. این اعصاب به مفاصل فاست ستون فقرات عصبدهی می کنند. بیماریها یا آسیب دیدگی این مفاصل مانند آرتروز این مفاصل کوچک میتواند منجر به درد در ناحیه پس سر تا ابروها و چشمها، دردهای تیرکشنده به شانه ها و احساس خستگی و کوفتگی در گردن و شانه شود. بلوک اعصاب میانی به فوق تخصص درد کمک میکند منشا درد را شناسایی نموده و موقتا درد را آرام کند تا در مرحله بعدی با کمک امواج رادیویی این اعصاب را عصب کشی کند.

آماده شدن برای تزریق

ابتدا فوق تخصص درد بی حسی موضعی برای بیمار استفاده میکند تا پوست و بافتهای اطراف محل تزریق بی حس شوند.

وارد کردن سوزن

سپس پزشک سوزن نازکی از طریق بافتهای بی حس وارد میکند. با استفاده از دستگاه فلوروسکوپ (تصویربرداری) موقعیت سوزن مشاهده میشود. سوزن به دقت به سمت اعصاب میانی هدایت میشود. با استفاده از ماده حاجب که برای ایجاد کنتراست استفاده میشود، درست بودن موقعیت سوزن تایید میگردد.

تزریق

هنگامی که سوزن در موقعیت درست قرار گرفت، فوق تخصص درد ماده بی حسی را به اعصاب هدف تزریق مینماید. این داروها موقتا موجب بی حسی میشوند. اگر این ناحیه منشا درد بیمار باشد، بلافاصله درد برطرف میشود. ممکن است لازم باشد بیش از یک مفصل مهره ستون فقرات تحت درمان قرار بگیرد.

پایان درمان

هنگامی که تزریق تمام شد، مدت کوتاهی تحت نظر پزشک قرار میگیرید و سپس مرخص میشوید. بلوک اعصاب میانی تا چند ساعت درد را ناپید میکند. از شما خواسته میشود هنگام برطرف شدن تاثیر بی حسی درد و موقعیت آن را ثبت کنید. در صورتی که درمان موفق باشد ممکن است به شما توصیه شود عملی به نام ابلیشن فرکانس رادیویی یا همان عصب کشی با امواج رادیو فرکوئنسی (RF) انجام دهید تا ماندگاری برطرف شدن درد بیشتر باشد.

 

X