رزروآنلاینرزروآنلاینرزروآنلاینرزروآنلایناطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
دکتر علی نقره کار فوق تخصص درد
دکتر علی نقره کار فوق تخصص درد
دکتر علی نقره کار فوق تخصص درد
دکتر علی نقره کار فوق تخصص درد
دکتر علی نقره کار فوق تخصص درد
دکتر علی نقره کار فوق تخصص درد
بازرس انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران
بازرس انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران
بازرس انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران
برد تخصصی آنستزی و مراقبت های ویژه و درد
برد تخصصی آنستزی و مراقبت های ویژه و درد
برد تخصصی آنستزی و مراقبت های ویژه و درد

دکتر علی نقـره کار فوق تخصص درد از دانشگاه علوم پزشكي ایران

بورد تخصصي آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از دانشگاه علوم پزشكي تهران

بازرس انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران (ISRAPM)

خدمات فوق تخصصی کنترل درد قابل ارائه به بیماران عزیز
جراحی بسته دیسک
 • جراحی لیزری دیسک بدون نیاز به بیهوشی و برش جراحی

 • جراحی آندوسکوپیک دیسک بدون نیاز به بیهوشی

درمان های غیرجراحی درد و آرتروز ستون فقرات
 • بلاک اعصاب

 • نوروتومی (عصب کشی) با لیزر یا امواج رادیو فرکوئنسی

درمان های غیرجراحی درد و آرتروز زانو و مفاصل
 • تزریق ژل، ارتوکین، سلولهای بنیادی، پی آر پی، ازن

 • رادیوفرکوئنسی زانو (نوروتومی اعصاب زانو)

ساعت کاری

 • شنبه
 • 15:00 - 21:00
 • دوشنبه
 • 15:00 - 21:00
 • چهارشنبه
 • 15:00 - 21:00
مشاوره رایگان

نحوه اشنایی با وب سایت

فیلم های آموزشی

ورزش های مناسب برای بیماران

محل درد در التهاب بورسیت نشیمنگاهی

انجام ورزش های آبی برای بهبود آرتروز زانو

ورزش های مناسب برای بیماری فرسایش دیسک

X